0 (212) 618 07 01 info@fenixyangin.com.tr

Acil yönlendirme ve aydınlatma levhaları

Acil yönlendirme ve aydınlatma levhaları, Acil durum yönlendirmesi Birden fazla çıkışı olan bütün binalarda, kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla ulaşabilmesi için acil durum yönlendirmesi yapılır. Acil durum hâlinde, bina içerisinde tahliye için kullanılacak olan çıkışların konumları ve bina içerisindeki her bir noktadan planlanan çıkış yolu bina içindekilere gösterilmek üzere, acil durum çıkış işaretlerinin yerleştirilmesi şarttır. kaçış yollarının ve bu tür durumlarda gerek duyulabilecek çeşitli araç gereci gösteren tabelaların şebekeden bağımsız olarak aydınlatması gerekli kılmaktadır. Bu özelliklere bağlı olarak kendi doğal özellikleri ile aydınlatmayı sağlayan tabelalarımız TS ISO 6309 ve TS ISO 3864 standartlarına uygundur

Acil yönlendirme ve aydınlatma levhaları

Yangın, deprem ve benzeri durumlarda binalarda meydana gelen elektrik kesintileri, kaçış yollarının ve bu tür durumlarda gerek duyulabilecek çeşitli araç gereci gösteren tabelaların şebekeden bağımsız olarak aydınlatması  gerekli kılmaktadır. Bu özelliklere bağlı olarak kendi doğal özellikleri ile aydınlatmayı sağlayan tabelalarımız TS ISO 6309 ve TS ISO 3864 standartlarına uygundur

Acil yönlendirme ve aydınlatma levhaları

Open chat