Pano yangın söndürme sistemleri büyük bir alan değil de belli bir bölgenin yangın tehlikesine karşı koruyan sistemi tanımlamaktadır. Bu sistem sayesinde insanların hemen fark edip müdahale edemeyeceği mikro yangınlar anında tespit edilip söndürülmektedir. Bunun için dedektörlü boru sistemi yeterli olmaktadır. Küçük yangınlara hemen müdahale edilmesi nedeniyle olası mal ve can kaybı riski en aza indirilmektedir.

İki adet çalışma sistemi bulunmaktadır. Bunlar; direkt çalışma ve indirekt çalışma şeklinde adlandırılmakta ve takılmaktadır. Direkt çalışma sisteminde, yangında çıkan alevin ısısının sistem borusunda geldiği en yakın noktadan delinmesiyle müdahale edilmektedir. İndirekt sistemde ise ısıyı algılayan sensör görevi gören boru sabit kalmaktadır. Alevi algıladığında gaz boşaltması gerçekleştirmemektedir. Algılanan yangını haber verir ve dışarıdan bağlantılı başka boru aracılığıyla gaz boşaltarak müdahale edilmesine sağlamaktadır. Bu sistemlerde kullanılan söndürücü gaz HFC 236 ea gazıdır. Sistem özellikle elektrik panolarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Pano Yangın Söndürme Sistemi Çeşitleri

Pano yangın söndürme sistemlerinin iki çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; Pano içi gazlı söndürme ve mikro yangın söndürme sistemidir. Bu sistemlerden ihtiyaca uygun olan belirlenmekte ve yerleştirilmesi gerçekleştirilmektedir.

  • Pano İçi Gazlı Söndürme sistemleri

Bu sistemin içinde yer alan gazlar; FM 200, HFC 23, HC 125 ve HFC 236 ea olarak isimlendirilen gazlardır. Sistem uzman mühendisler tarafından yerleştirilmesi gereken bir sistemdir. Kuru kimyasal söndürme sistemleri ile uyumludur. Sadece söndürme değil, savunma mekanizmasını da içinde barındırmaktadır. Bu şekilde ekipmanların sürekli güvende olması sağlanmaktadır.

Yangın anında sistemin algılayıcıları kısa sürede devreye girmekte ve personele haber verilmektedir. Böylece sistem dışında insan müdahalesi de hızlı şekilde sağlanmaktadır.

  • Mikro Yangın Söndürme

Özellikle pano gibi oldukça küçük alanların korunmasında tercih edilen bir sistemdir. Pano vb. Yerlere polimer hortumlar yardımıyla sistem yerleştirmesi gerçekleştirilmektedir. Ateşin ısısına bağlı olarak hortum üzerinde belirlenmiş birkaç noktadan otomatik yırtılır ve yangına müdahale edilmesi sağlanmaktadır. Bu sistemin parçalarını tüp, vana ve algılayıcı birimi oluşturmaktadır. Oluşturulan bu basit sistem sayesinde yangın durumunda çok kısa sürede devreye girilmekte ve yangının büyümesi önlenmektedir.

Pano içi sistemler içerdeki az malzeme sayesinde çok az maliyetli olmaktadır. Yangın gibi önemli bir duruma en ekonomik ve kaliteli çözüm sistemi oluşturulmaktadır. Bu sistemin bakım ve yeniden dolum maliyeti de oldukça düşük durumdadır.

Pano içi mikro söndürme sistemi dahilinde bulunan tüpler 1, 2, 4, 6 ve 12 kg ağırlığındadır. Oluşturulan bu sistemin takibi merkezi algılama sistem monitöründen yapılmaktadır.

Elektrik Yangınlarını Söndürme Sistemleri

Elektrik yangınlarında en önemli nokta korunan sistemde bulunan elektrik kablolarının korunmasıdır. Bu koruma kısmı sadece yangın söndürme kısmında değil; sonrasında da malzemeye zarar verilmemesi aşamasını içermektedir. Bu nedenle pano yangın söndürme sistemlerinde kullanılan gaz çeşitleri çok önemlidir. Bu gazlar yalıtkan olmalı ve elektriği iletmemelidir. İletkenlik durumu yangının yayılmasına neden olabilmektedir. Bununla birlikte renklere zarar vermemeli ve koku bırakmamalıdır. Kabloların dışındaki renkler o sistemde ne işe yaradıklarını anlamak için büyük önem taşımaktadır. Bu özelliklere bağlı olarak elektrik yangınlarına karşı pano içi mikro söndürme sistemleri tercih edilmektedir.

Bu sistem borulu ve borusuz şekilde iki şekilde yerleştirilebilmektedir. Borulu sistemde ateşin ısısı yükseldikten sonra yangına belirli yerlerden müdahale edilebilmektedir. Borusuz sistemde ise yangının yeri tespit edilir ve direkt o noktaya hızlı bir müdahale gerçekleştirilir.

Pano içi Söndürme Sistemleri

Pano yangın söndürme sistemlerinin kullanım alanları şunlardır:

  • Server kabinleri,
  • Cnc tezgâhları,
  • Elektrik panoları,
  • Toz ve buhar kollektörleri,
  • Araba motorları,
  • Toplu taşıma araçlarının motorlarıdır.

Bu tip önemli ve küçük sistemleri gerektiren bölgeler için pano yangın söndürme sistemleri düşünülen ilk sistem olmaktadır.