0 (212) 618 07 01 info@fenixyangin.com.tr

FM 200 Söndürme Sistemleri Bakımı

FM 200 söndürme sistemleri bakımı, FM200 gazı yangını kimyasal reaksiyonları kırma ve ısı enerjisini absorve etme özelliği ile yangınları söndürmektedir. Şayet aşağıdaki durumlardan en az biri varsa, FM200 gazlı söndürme sistemleri tavsiye edilir: Korunacak alanda bulunan malzemenin değeri ya da is devamlılığı açısından önemi, saniyeler içinde harekete geçecek bir yangın sistemi gerektiriyorsa. Sprinkler sistemi, korunacak alanda bulunan malzemeye zarar verecekse. Korunacak alanda insan bulunmaktaysa. Yangın sonrası temizliği elimine edilmek isteniyorsa. FM200,  gazı ile korunacak hacim için NFPA 12 ve ISO 14520 standartlarında ve kurallarına göre  gereken gaz miktarı hesaplanır, Gaz miktarına uygun Fm200 tüpü seçilir,

Çapraz zonlu yangın algılama sitemi ile teçhiz edilen odada gereken noktalara Fm200 boşaltma nozulları yerleştirilir, Duman dedektörlerinin aktive olması ile birlikte panelden Fm200 sistemi solenoid vanasına akım gönderilir, Tüm fm 200 gazı en fazla 10 saniye içinde korunan hacme boşaltılır.

FM 200 Söndürme Sistemleri Bakımı

Bakımlarda Dedektörlerin, Panellerin Görevlerini Yapıp-Yapmadığı Tespit Edilmekte ve var İse sistemdeki arızalar Giderilerek Sistem Tekrar Devreye Alınmaktadır.
– Panel konfigürasyon kontrolü

– Panel akü ve voltaj kontrolü

– Paneli modülünün bağlantı kontrolleri

– Dedektörlerin kontrol ve temizliği

– Algılama hattı kontrolü

– Sistem ikaz kontrolü ve test edilmesi

– Sirenin bağlantı – ikaz kontrolleri

FM200 Söndürme Sistemleri Özellikleri

Renksizdir, kokusuzdur ve yalıtkan bir söndürme ajanıdır. Ozon yok etme kat sayısı sıfırdır, Atmosferik ömrü 31-42 yıldır. Fiziksel olarak söndürme yapar. Gaz boşalması sonrası artık bırakmaz, temizliğe ihtiyaç yoktur, Gaz atmosfere yayılır. insan bulunan mekanlarda güvenle kullanılabilir. En yaygın kullanılan Halon 1301 alternatifidir. Ekonomiktir. Az yer kaplar. Boşalma süresi 10 saniyedir. FM 200 Gazlı Söndürme Sistemleri Bileşenleri, Fm200 kimyasal ajanı ile başlıca dört bilesen ve bu bileşenlerin aksesuarlarından oluşmaktadır.
Fm200 Bileşenleri : Fm200 gazının depolandığı silindir, silindir koruyucusu ve fm200 tahliye nüzulünden oluşur.

FM200 Gazlı Söndürme Sistemleri Özellikleri

FM200 gazlı söndürme sistemleri özellikleri bakıldığı zaman renksiz ve kokusuz özelliklere sahiptir. Bununla birlikte kısa süre içerisinde yangına müdahale edilmesi ile bilinmektedir. Ateşleme sistemi otomatik olarak olaya müdahale eder ve yaklaşık 8 ila 60 saniyede yangını söndürebilmektedir. FM 200 yangın söndürme sistemlerinin en önemli özelliklerinden biri yanıcı yüzeyde ve farklı ekipmanlarda kalıcı hasar bırakmamasıdır. Su köpük veya kimyasal toz ile uygulanan yangın söndürme sistemlerinde yangına müdahalede fiziksel açıdan ciddi hasar sağlar bu sebeple FM 200 fazı ile müdahale sağlanan alanlarda yangının bitmesi sonrasında herhangi bir temizliğe ihtiyaç duyulmaz ve elektrikli cihazların bulunduğu alanlarda da bir sorun teşkil etmez.

FM200 Gazlı Söndürme Sistemleri Nasıl Kullanılır?

FM 200 gazlı söndürme sistemleri tüp içerisinde sıvı halde korunan bu sistemde püskürtülen yangını engeller. Kimyasal olarak bilinen bu gaz aslında yangını fiziksel olarak engeller ve yangının üstünü örter. Bir örtü gibi yangını sarar ve böylece söndürülmektedir. Yangının üstünü örten ve buzul niteliğinde köpürtülmüş gaz olarak kullanılan bu madde yangını boğar ve söndürür. FM 200 gazlı söndürme sistemleri nasıl kullanılır bakıldığı zaman,

  • Yangının üstünü örten bu gaz yangını algılaması ile beraber köpürtme sistemini devreye sokan söndürme sistemi birçok yangında kullanılmaktadır.
  • FM 200 gazlı söndürme sistemleri nasıl çalışır bakıldığında gazlı söndürme sistemleri otomatik olduğu zaman sensörleri yangını fark eder ve kısa süre içerisinde ateşleyiciyi hazırlar ve püskürtme sistemini devreye sokar.
  • Alevlerin başladığı bölgeye müdahale edilir ve hava ile yangının arasındaki ilişki kesilir. Bununla birlikte hem mal hem can kaybının önüne geçilir.
  • Tüp içinde basınç altında bulunan FM 200 gazı açığa çıkar ve böylece yangına müdahale edilmektedir.
  • Gazın basınç değerini yayınlayan basınç ölçer gösterge ile birlikte kişiler müdahale ederek gazın yenilenmesini sağlar.