0 (212) 618 07 01 info@fenixyangin.com.tr

Adresli Yangın İhbar Sistemi

Adresli yangın ihbar sistemi. Bina ve endüstriyel yapıların yangına karşı korunmasında,ilk ve en önemli sistemlerden biri yangın algılama sistemleridir. Yangın algılama sistemleri, saha elemanlarının yangını en erken seviyede algılayıp ihbar vermesi vasıtası ile yangına çabuk müdahale imkanı sağlar, mal ve can güvenliğini arttırır.Sistemin kablo çekimi çevrim (loop) şeklinde yapılır. Her loop üzerine 127 adres teşkil edecek şekilde elemanlar yerleştirilebilir. Sistem kontrol paneli, adresli optik duman dedektörü, adresli ısı dedektörü, adresli optik-ısı dedektörü, ışın (beam) dedektörü, adresli yangın ihbar butonları, yangın ihbar sireni, adresleme modülü, kontrol modülü gibi ekipmanlardan oluşmaktadır.

Adresli yangın ihbar sistemi

Sistem, yangını başlangıç aşamasında algılayacak çeşitli özellikteki dedektörler, algılanan yangının değerlendirmesini yapacak ve gerekli olan yerleri uyaracak kontrol paneli ve sesli veya görsel uyarı cihazlarından meydana gelir.Sistemde yangın ve arıza bilgisi adres bazında panel üzerinde bulunan LCD ekran üzerinde görülür. Sistemdeki tüm cihazlar panel üzerinde bir adres teşkil eder. Bu adresler istenildiğinde Türkçe de yazılabilir.Sistem yapı itibariyle karmaşık ve yangına müdahalenin bina içerisinde zor olacağı binalarda kullanılır. Tüm algılama ve manuel cihazlar bir adres teşkil ettiğinden dolayı yangın müdahalesi en kısa sürede yapılabilir. Konvansiyonel sistemlere göre gelişmiş teknik özelliklere sahip sistemlerdir. Sistemdeki tüm elemanlar sistemin kendine özgü yazılımı ile çalışır. Söndürme, gaz algılama, bina otomasyonu, müzik anonsu gibi sistemlerle irtibatlandırılacak altyapıya sahip sistemlerdir.

Sistemin kablo çekimi çevrim (loop) şeklinde yapılır. Her loop üzerine 127 adres teşkil edecek şekilde elemanlar yerleştirilebilir. Sistem kontrol paneli, adresli optik duman dedektörü, adresli ısı dedektörü, adresli optik-ısı dedektörü, ışın (beam) dedektörü, adresli yangın ihbar butonları, yangın ihbar sireni, adresleme modülü, kontrol modülü gibi ekipmanlardan oluşmaktadır.Adresli yangın ihbar sistemi