0 (212) 618 07 01 info@fenixyangin.com.tr

FM 200 Gazlı Söndürme Sistemleri Teknik Şartnamesi

FM 200 gazlı söndürme sistemleri teknik şartnamesi, Birinci dedektörün alarm durumuna geçmesi ile Yangın Kontrol Paneli yangın bölgesi içerisindeki personeli zil aracılığıyla sesli olarak uyaracaktır. Aynı bölge içerisinde yer alan ikinci dedektörden de alarm sinyali alınması durumunda flaşörlü siren aracılığıyla hem ışıklı hem sesli uyarı başlayacak ve panelde programlanan geri sayma süresinin bitiminde, Yangın Kontrol Paneli, gaz tüplerinin içerisindeki gazı mahale boşaltacaktır. Ayrıca tüplerin söndürme paneline bağlı dedektörlerden kumanda almaksızın boşalmasını sağlayacak mekanik kumanda sistemi bulunacaktır. Gaz, Yangın Kontrol Panelinden boşalma sinyali alındığında, ilgili mahale konsantrasyonları sağlayacak şekilde  belirlenen  süre sonunda boşaltacaktır. Silindirler boşaltma vanası, selenoid valf, basınç manometresi, emniyet valfı ve elle boşaltma kolu gibi ekipmanlar ile komple olacaktır. Batarya şeklindeki tüpler flexible boşalma borusu, manifold, “Pressure Switch” ve flexible pilot boruları ile teçhizatlandırılacaktır. Tüplerin üzerlerindeki etiketlerde gaz basıncı, gaz ağırlığı ve dolum tarihi kayıtlı olarak teslim edilecektir. Tüpler, tüp mahaline metal kuşaklı kelepçeler ve uygun dübeller ile monte edilecektir.  Sistemde kullanılacak HFC 227 EA FM200 GAZI UL/FM sertifikalı olacak ve belgeleri ibraz edilecek.

FM200 Gazlı Söndürme Sistemleri  

Elektromekanik deşarj valfleri 25 bar basınca dayanıklı olmalıdır. Üzerinde basınç manometresi, emniyet ventili, pnömatik bağlantı ağzı, manuel aktivator, selenoid valfı bulunmalıdır. Valfler kontrol panelinden gelen DC alarm bilgisi ve selenoid valf ile aktive olmalı, gerektiğinde üzerinde bulunan manuel aktivator ile manüel olarak boşaltılabilmelidir. Manometreden düşük basınç swich olacaktır. Valf de Maliyet gerektirecek zar veya disk bulunmayacaktır. Ayrıca silindirin üstünde bulunmayan direk değil dolaylı olarak tetiklemeyi sağlayacak, başka bir ekipman olmayacaktır. Deşarj vanaları silindirin üstüne montaj edilmiş olacaktır. Tetikleme 24 VDC gerilimin alınmasıyla , vana üzerindeki sibobu teklemesi vasıtasıyla olacaktır. Valfler -20 ºC ile +50 ºC arasında çalışabilmelidir.Valf’de VDS onayı olacaktır.

FM 200 gazlı Söndürme Sistemleri  PÜSKÜRTME NOZULLARI

Boru tesisatı ile söndürme mahaline yangın anında sevk edilecek gaz, tesisatın uç noktalarından püskürtme memeleri (nozzles) ile homojen olarak dağıtılmalıdır. Püskürtme memeleri, tek parça metalden imal edilmiş, antikorozyon metal kaplamalı, 360 derece püskürtme sahası kapasitesine sahip olmalıdır. Boru tesisatı ile bağlantısı dişli olacaktır. Stoklanan gazın homojen ve maksimum 10 sn. de deşarjına uygun sayı ve çapta dairesel çıkışlara sahip olacaktır.

FM 200 Gazlı Söndürme Sistemleri OTOMATİK SÖNDÜRME SİSTEMİ BORU TESİSATI

Söndürme sistemi boru tesisatı, çelik çekme siyah borudan teşkil edilmelidir. kaynaklı olmayacak Tavan ve yan duvarlara uygun metal kelepçe ve dübeller ile tespit edilecek ve boru tesisatı salınım yapmayacaktır.  Silindir ile boru tesisatı arasında gazın düzgün çıkışını sağlayacak orijinal bağlantı hortumu olacaktır.

FM 200 yangın Söndürme Sistemleri  SİLİNDİRLER

Silindir içerisinde gaz boşalması sonucu, silindirin ana malzemesi olan hiçbir ekipman zarar görmeyecektir, yeniden dolum yapıldığında bu ayrıca bir maliyet getirmeyen sistemler olacaktır. Gaz boşalması sonucu silindir içerisinde bulunan, disk ,zar gibi ekipmanlar olamayacak ve yeniden dolumda ayrıca bir maliyet getirmesi önlenecektir.

YENİDEN DOLUM

Yeniden dolum maliyetleri, de montaj montaj ve gaz ücreti olarak düşünülmelidir. Bunun dışında ayrıca bir maliyet çıkaracak sistemler kabul görmeyecektir. Gaz boşalması sonucu vana, disk gibi silindir içerisindeki cihazın deforme olmasıyla yeniden orijinaliyle değiştirmesi gerek sistemler kabul edilmeyecektir.

FM 200 Gazlı Yangın Söndürme Sistemi SİSTEM ONAY VE SERTİFİKALARI

Sistemde kullanılacak gaz, UL ve FM onayına sahip olacaktır. Silindirler Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Direktifi ne uygun 7,14, 27, 40, 60, Kapasitelerinde çelik tüp 42 Bar-  80, 100, 120, 147 lt kapasitelerde kaynaklı  25 bar basınca dayanıklı, fm200 gazlı söndürme sistemine uygun silindirler olacaktır. Montaj öncesi idareye sunularak, onay alındıktan sonra montaj işlemine başlanacaktır. Sistemde kullanılacak sarf malzemeleri kablo, boru ve fittings ler TSE sertifikalı olacaktır.

FM200 Gazlı Söndürme Sistemleri  ELEKTRONİK EKİPMANLAR

GENEL

Yangın Algılama, Alarm ve Söndürme Sistemi, Yangının başlangıç aşamasında duman, ısı, alev gibi belirtilerinin bölgesel olarak algılanarak gazlı söndürme düzeneğinin çalıştırılması; Yangının kontrol altına alınabilmesi için, yangın kapılarının, havalandırma santrallarının otomatik olarak kapatılması, duman tahliye damperleri ve fanların otomatik olarak harekete geçirilmesi gibi kontrol işlerinin yerine getirilmesi; Can güvenliği sağlamak ve yangın mücadele birimlerini harekete geçirmek için bölgesel ve sektörel sesli ve ışıklı alarm sinyallerinin otomatik olarak verilmesi; işlevlerini yerine getirecektir. Sistem, İyonizasyon, Optik Duman, Sıcaklık Dedektörleri; Yangın İhbar Butonları; Sesli ve Işıklı Alarm Cihazları; Bütün bunların bağlı olduğu merkezi Yangın Kontrol Paneli, İzleme Panellerinden meydana gelecektir. Her söndürme bölgesi için gerekli sayıda dedektör, flaşörlü siren, manuel başlatma butonu, durdurma/bloklama butonu ve gaz boşalım ikaz paneli kullanılacaktır, Vds veya LPCB Sertifikalarına sahipliği aranacaktır Yangın alarm paneli LED li göstergeler dışında LCD ekranı olacak ve sistemin senaryosu ve programlaması ekran üzerindeki menüden yapılabilecektir.

Yangın Alarm Paneli UL-FM-VDS-LPCB sertifikalarından en az bir tanesine sahip olacaktır. Söndürme bölgelerinden her hangi birinden bir algılama yapıldığında, ilk dedektör algılamasının ardından, o söndürme bölgesini gösteren yangın ihbar sireni çalmaya başlayacaktır. Çapraz zon kontrol sistemi ile algılama diğer ikinci bir dedektör tarafından doğrulandığında, yine aynı bölgeyi gösteren flâşörlü siren çalmaya başlayacak ve görsel ikaz için flâşör yanmaya başlayacaktır. İkinci algılama ile birlikte söndürme paneli geri sayım işlemine (tahliye süresi ) başlayacak ve geri sayım tamamlandıktan sonra, yangının algılandığı söndürme bölgesine bağlı bulunan FM 200 sistemi silindiri panel tarafından aktive edilerek FM 200 gazının hacme boşalması sağlanacaktır. İlk algılamanın ardından ve panelin geri sayım süresi tamamlanmadan önce yangına müdahale edebilecek bir personel, manuel durdurma/bloklama butonuna basarak FM 200 söndürme sistemini devreden çıkarabilecektir.

YANGIN ALGILAMA CİHAZLARI 

İyonize Duman dedektörü

Yangın başlangıcında ortaya çıkan görünür ve görünmeyen parçacıklarını ve duman partiküllerini algılamak suretiyle çalışacaktır. Dedektör atmosfer basıncı değişikliklerden etkilenmeyecek, ani voltaj yükselmeleri ve statik elektriğe karşı korunmuş olacaktır. Bu amaçla dedektörde duman algılayıcı olarak biri duman dolaşımına açık, diğeri kapalı ve kompanzasyon amaçlı iki iyonizasyon hücresi kullanılacaktır. Radyoaktivite düzeyi 1 mikroküri ‘den az olacaktır. 5 metre / saniye’ nin altındaki hava akımları dedektörün çalışmasını etkilemeyecektir.Dedektörlerin üzerinde çalışma durumunun takip edilebileceği, bir birine 180 derecede yerleştirilmiş iki adet LED bulunacaktır. Dedektörün kolayca sökülüp takılabilen ve diğer tip dedektörülerin de takılabildiği soketi bulunacaktır. Alarm durumunu üzerindeki bir lamba ile ışıklı olarak belirticek, bu sinyali bir remote endikatör ile tekrarlamayı sağlayacak çıkışı bulunacaktır.Dedektör 0 ile +55C sıcaklıkta ve % 20-95 bağlı nemde çalışabilecektir. Dedektör FM, LPC, VDS, TSEN54 uluslararası onaylardan en az birine sahip olacaktır.

Optik Duman Dedektörü

Işık dağıtma prensibiyle çalışacaktır. Kızıl-altı bir ışık vericiden darbeli olarak yayılan bir ışının normalde üzerine düşmediği bir alıcıya, ortama duman girdiğinde ışını dağıtmak suretiyle ışık gelmesi ile duman algılanacaktır. Dedektörlerin üzerinde çalışma durumunun takip edilebileceği, bir birine 180 derecede yerleştirilmiş iki adet LED bulunacaktır. Dedektörün kolayca sökülüp takılabilen ve diğer tip dedektörlerin de takılabildiği soketi bulunacaktır. Soket herhangi bir elektronik devre içermeyecektir. Alarm durumunu üzerindeki bir lamba ile ışıklı olarak belirtecek, bu sinyali bir remote endikatör ile tekrarlamayı sağlayacak çıkışı bulunacaktır. Dedektör 0 ile +55C sıcaklıkta ve %20-95 bağlı nemde çalışabilecektir. Dedektör FM, LPC, VDS, EN54 uluslararası onaylardan en az birine sahip olacaktır.

Sabit Sıcaklık Dedektörü

Çevre sıcaklığının belirli bir limit değerinin üzerine çıkması halinde alarm verecektir. Dedektörün çeşitli çevre sıcaklıklarında kullanılabilmesi için 58C  (135F) ve 88C (190F) sıcaklık limitlerinde alarm verebilen iki tipi bulunmalıdır. Dedektörlerin üzerinde çalışma durumunun takip edilebileceği, bir birine 180 derecede yerleştirilmiş iki adet LED bulunacaktır. Dedektörün kolayca sökülüp takılabilen ve diğer tip dedektörlerinde takılabildiği soketi bulunacaktır. Alarm durumu üzerindeki bir lamba ile ışıklı olarak belirtecek, bu sinyali bir remote endikatör ile tekrarlamayı sağlayacak çıkışı bulunacaktır. Dedektör 0 ile +95C sıcaklıkta ve 120-95 bağlı nemde çalışabilecektir. Dedektör FM, LPC, VDS, TSEN54 uluslararası onaylardan en az birine sahip olacaktır.

Sıcaklık Artış Hızı Dedektörü

Ani sıcaklık artışlarında veya sıcaklık yavaş yükselse dahi 58°C ‘a geldiğinde alarm verecektir. Çift sıcaklık sensörü bulunacak, biri çevre ısısından direkt olarak etkilenirken, diğeri dolaylı olarak ve daha yavaş etki alacak şekilde yerleştirilmiş olacaktır. Bu iki sensör arasındaki farklılığın değerlendirilmesiyle ani sıcaklık yükselmelerinin çok hızlı bir şekilde hissedilmesi mümkün olacaktır. Dedektörün kolayca sökülüp takılabilen ve diğer tip dedektörülerin de takılabildiği soketi bulunacaktır. İstenmesi halinde dedektörün adresi kolayca değiştirebilecektir. Alarm durumunu üzerindeki 180 derece açı ile yerleştirilmiş LED ler ile ışıklı olarak belirtiçek, bu sinyali bir remote endikatör ile tekrarlamayı sağlayacak çıkışı bulunacaktır. Dedektör -10C ile 43C sıcaklıkta ve %10-95 bağıl nemde çalışabilecektir. Dedektör FM, LPC, VDS, TSEN54 uluslararası onaylardan en az birine sahip olacaktır.

Durdurma Butonu

Çek-bas türde, üzerinde “Durdurma Butonu” yazan, mikroswitch ve elektronik haberleşme kartından oluşmuş olacaktır. Düğmeye basılması ile mikro switch kontak sinyalini aktaracaktır. Maksimum çalışma gerilimi 250 VAC olacaktır. Rezistif yük, 30 VDC de maksimum 8A akıma dayanıklı olacaktır. Buton dikdörtgen biçiminde, sarı ve siyah termo plastik maddeden imal edilmiş olacak, sıva-üstü ve sıva-altı monte edilebilecektir. Botun düğmesinde yanlış basmalara karşı koruma kapağı olacaktır. Buton;  FM, UL, TSEN54 uluslararası onaylardan en az birine sahip olacaktır.

Boşaltma Butonu

Anahtarlı türde, üzerinde “Boşaltma Butonu” yazan mikroswitch ve elektronik haberleşme kartından oluşmuş olacaktır. Anahtarın çevrilmesi ile mikroswitch kontak sinyalini aktaracaktır.Mikroswitchin kontakları gümüş kaplı olacak ve maksimum 5 miliohm rezistansa sahip olacaktır. Maksimum çalışma gerilimi 250 VAC olacaktır. Rezistif yük, 12 VDC’ de 10A, endüktif yük, 12 VDC’ de 3,6A akım çekebilecektir.

SESLİ İHBAR CİHAZLARI

Elektronik Sirenler 

Elektronik sirenler 18-28 V DC gerilimde en fazla 30mA akım harcayarak çalışacaktır.1 m’ de minimum 105dB ses verebilecek ve ses şiddeti ayarlanabilecektir. Çeşitli alarm durumlarını duyurabilecek için maksimum –40 C ve +80C olması halinde dahi çalışabilecektir. Kırmızı renkte ABS madden imal edilmiş olacak ve hem dahili ham de harici kullanıma uygun olacaktır. Ayrıca programlama ile 24 farklı sesten istenen birisi seçilebilecektir. Siren; FM, LPC, VDS, TSEN54 uluslararası onaylardan en az birine sahip olacaktır. 

Elektronik Flaşörlü Sirenler 

Elektronik froşörlü sirenler 19-29VDC gerilimde en fazla 2,5mA akım harcayarak çalışacaktır. 2-5 watt çakar ışık ve  1 m’ de 87dBA – 100dBA arasında ses verebilecek ve ses şiddeti ayarlanabilecektir.Kırmızı renkte ABS malzemeden imal edilmiş olacak ve hem dahili ham de harici kullanıma uygun olacaktır. (IP44 – IP55 – IP66) Siren;  –30C ile +55C sıcaklıkta ve %0-%95 bağıl nemde çalışabilecektir Siren; FM, LPC, VDS,TSEN54 uluslararası onaylardan en az birine sahip olacaktır.

Zil

Elektronik zil 19,2 – 26,4 VDC gerilim aralığında çalışabilecek, ortalama 0,03A akım çekecektir. UL464 standardına göre 85 dBA ses verebilecektir. 2mm kalınlığında sacdan imal edilmiş ve kırmızı renkte boyanmış olacaktır. Zil –35C +66C arasındaki sıcaklıkta çalışabilecektir. Zil; FM, LPC, VDS, TSEN54 uluslararası onaylardan en az birine sahip olacaktır.

FM 200 Gazlı Söndürme Sistemleri Teknik Şartnamesi