0 (212) 618 07 01 info@fenixyangin.com.tr

Gazlı Yangın Söndürme Sistemi

Gazlı yangın söndürme sistemi, korunacak olan hacimlere yerleştirilen yangın algılama dedektörleri yangın anında algılama yaparak yangın kontrol paneline sinyal gönderirler. Algılama elemanlarından gelen alarm bilgisi ile uyarı cihazlarını (korna, siren, flaşör) ve gazlı söndürme sistemini devreye sokar. söndürme yapılacak mahalde, çapraz zonlama (cross zone) prensibine göre zon teşkil eden dedektörlerden gelen alarm sinyalinin söndürme sistemini aktive etmesi esasına göre çalışacaktır. Yangının erken algılanabilmesi amacıyla, yangın ürünlerini (duman, aerosol vb) farklı özelliklerden dolayı algılayabilecek, farklı çalışma prensiplerine sahip mahale uygun dedektörleri kullanılacak ve yukarıda belirtildiği üzere çapraz zonlama ile 2 ayrı zon teşkil edecek şekilde birbirlerine irtibatlanmış olacaktır.

Böylelikle, söndürme sisteminin iki zonunundan da alarm sinyali gelmemesi halinde bu durum bir ön alarm olarak belirlenecek, söndürme sistemi bu etapta aktive olmayacaktır. Böylelikle yanlış algılamalarda söndürme gazının gereksiz yere boşaltılması önlenecektir. Söndürme yapılacak bölgelerde söndürmenin aktive olduğunu içerideki personele ikaz eden sesli bir alarm cihazı da bulunacaktır.

Gazlı Söndürme Sistemi Dikkat edilmesi gereken noktalar :

* NFPA standartlarında kurallara uygun dizayn ve hidrolik hesaplamalar,
* Uluslar arası standartlara haiz malzemeler,
* Birinci sınıf işçilik,
* Montaj esnasında önceden hazırlanan izometrik çizimlere uyulması ve denetlenmesi,
* Periodik bakım ve servis hizmetlerinin zamanında verilmesi.

Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Genel uygulama alanları :

* Bilgi işlem odaları ve merkezleri
* Arşivler
* Ana kumanda ve kontrol merkezleri
* Otomasyon merkezleri
* Elektronik malzeme depoları
* Sanat galerileri ve müzeler
* Kütüphaneler
* Laboratuar ve araştırma-geliştirme merkezleri
* Elektrik odaları
* Telefon santralleri
* UPS ve akü odaları
* Tıbbi malzeme depoları

Gazlı yangın söndürme sistemi

Yangının erken algılanabilmesi amacıyla, yangın ürünlerini (duman, aerosol vb) farklı özelliklerden dolayı algılayabilecek, farklı çalışma prensiplerine sahip mahale uygun dedektörleri kullanılacak ve yukarıda belirtildiği üzere çapraz zonlama ile 2 ayrı zon teşkil edecek şekilde birbirlerine irtibatlanmış olacaktır. Böylelikle, söndürme sisteminin iki zonunundan da alarm sinyali gelmemesi halinde bu durum bir ön alarm olarak belirlenecek, söndürme sistemi bu etapta aktive olmayacaktır. Böylelikle yanlış algılamalarda söndürme gazının gereksiz yere boşaltılması önlenecektir.Söndürme yapılacak bölgelerde söndürmenin aktive olduğunu içerideki personele ikaz eden sesli bir alarm cihazı da bulunacaktır.