0 (212) 618 07 01 info@fenixyangin.com.tr

CO2 Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri

CO2 gazlı yangın söndürme sistemleri,  CO2 renksiz, kokusuz, iletken olmayan ve kolaylıkla temin edilebilen kimyasal olarak inert bir gazdır. CO2 yanma için gerekli oksijen düzeyini düşürerek yangını söndürür. Bu yöntem, CO2 söndürme sistemlerini oldukça yüksek verimli ve temizleme gerektirmeyen bir hale getirir. Karbondioksit aşındırıcı olmayan, kokusuz, renksiz bir gazdır. Taburculuk sırasında, beyaz bir sis olarak sunar; Kirlenmez veya temas ettiği materyalleri olumsuz yönde etkilemez. Yangın söndürme ilkesi ikidir: CO2 boğulma veya oksijen seyreltmesi ile etki eder, bölgede bulunan oksijenin konsantrasyonunu azaltır ve gazın hızlı genişlemesinin neden olduğu soğutma oluşur. Karbon dioksit normal olarak işgal edilen alanları korumak için kullanılmamalıdır, çünkü inhalasyon düşük konsantrasyonlarda bile asfiksi yapabilir. Ayrıca, CO2 oluşumu nedeniyle deşarj sırasında görünürlük büyük ölçüde azalır. Bu yangın söndürücü, uygun güvenlik tertibatları monte edildiğinde normal olarak kullanılmayan alanlarda kullanılabilir. CO2 söndürme sistemleri mahallerde toplam hacme uygulanabildiği gibi lokal müdahale için de kullanılabilen gazlı tek sistemdir.Co2 gazlı yangın söndürme sistemleri,

Karbondioksit Co2 renksiz,kokusuz, iletken olmayan ve kolaylıkla temin edilebilen kimyasal olarak inert bir gazdır. CO2 yanma için gerekli oksijen düzeyini düşürerek yangını söndürür. Bu yöntem, CO2 söndürme sistemlerini oldukça yüksek verimli ve temizleme gerektirmeyen bir hale getirir. Fakat insan bulunmayan ya da gaz boşalırken içeride insan bulunması önlenen mahallerde kullanılması gerekir. CO2 söndürme sistemleri mahallerde toplam hacme uygulanabildiği gibi lokal müdahale için de kullanılabilen gazlı tek sistemdir.

CO2 Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri

CO2 yanma için gerekli oksijen düzeyini düşürerek yangını söndürür. Bu yöntem, CO2 söndürme sistemlerini oldukça yüksek verimli ve temizleme gerektirmeyen bir hale getirir. Fakat insan bulunmayan ya da gaz boşalırken içeride insan bulunması önlenen mahallerde kullanılması gerekir. CO2 söndürme sistemleri mahallerde toplam hacme uygulanabildiği gibi lokal müdahale için de kullanılabilen gazlı tek sistemdir.Co2 gazlı yangın söndürme sistemleri, Bu yöntem, CO2 söndürme sistemlerini oldukça yüksek verimli ve temizleme gerektirmeyen bir hale getirir. Fakat insan bulunmayan ya da gaz boşalırken içeride insan bulunması önlenen mahallerde kullanılması gerekir. CO2 söndürme sistemleri mahallerde toplam hacme uygulanabildiği gibi lokal müdahale için de kullanılabilen gazlı tek sistemdir.