0 (212) 618 07 01 info@fenixyangin.com.tr

Sprinkler yangın söndürme sistemleri

Sprinkler yangın söndürme sistemleri, yangın esnasında insan müdahalesi olmadan otomatik olarak devreye giren ve yangınla mücadele eden sistemlerdir.Sistem ismini aldığı üzere Sprinkler başlıklarından, sabit boru tesisatı, vanalar ve sisteme basınçlı su sağlayan pompa sisteminden oluşur.Sprinkler sistemleri tasarımları, korunacak alanın kullanım amacı, yanıcılık sınıfı, içerisindeki ürünlerin yanıcılık sınıfına göre değişiklik gösterebilir.Sprinkler başlıkları çok çeşitlilik göstermekle birlikte ana maddeler halinde aşağıdaki şekillerde gruplanabilir.Sprinklerin bağlı olduğu tesisat içerisinde baıçlı yada basınçsız hava bulunan, Algılama Sisteminin ve/veya Sprinklerin patlaması ile devreye giren Sprinkler sistemidir. Bu sistemde Pre-Action Alarm Vana İstasyonu Kullanılmaktadır.
Deluge (Baskın) Sprinkler Sistemi: Açık tip Sprinkler başlıklarının kullanıldığı bu sistemin devreye girmesi için Algılama Sisteminin (veya pilot hatların) devreye girmesi gerekmektedir. Sistemde Deluge Vana İstasyonu Kullanılmaktadır.Köpüklü Sprinkler Sistemi: Sistemde söndürücü olarak su ile karışmış köpük kullanılmaktadır. Köpüklü söndürme sistemi Deluge ya da ıslak borulu olabilir.

Sprinkler yangın söndürme sistemleri

Islak Borulu Sprinkler Sistemi: Sprinklerin bağlı olduğu tesisatta pompa tarafından beslenen sürekli basınçlı suyun hazır bulunduğu sistemlerdir. Sistemde “Islak Alarm Vana İstasyonu” kullanılır.Kuru Borulu Sprinkler Sistemi: Sprinklerin bağlı olduğu tesisatta düşük basınçlı hava bulunan, “Kuru Alarm Vana İstasyonu” marifeti ile tesisattaki hava ve pompa tarafından beslenen basınçlı suyu dengede tutan bir sistemdir. Suyun boşalması için Sprinklerin patlayarak sistemdeki hava basıncının düşmesi gerekmektedir.Pre-Action (Ön Tepkili) Sprinkler Sistemi: Sprinklerin bağlı olduğu tesisat içerisinde baıçlı yada basınçsız hava bulunan, Algılama Sisteminin ve/veya Sprinklerin patlaması ile devreye giren Sprinkler sistemidir. Bu sistemde Pre-Action Alarm Vana İstasyonu Kullanılmaktadır.
Deluge (Baskın) Sprinkler Sistemi: Açık tip Sprinkler başlıklarının kullanıldığı bu sistemin devreye girmesi için Algılama Sisteminin (veya pilot hatların) devreye girmesi gerekmektedir. Sistemde Deluge Vana İstasyonu Kullanılmaktadır.Köpüklü Sprinkler Sistemi: Sistemde söndürücü olarak su ile karışmış köpük kullanılmaktadır. Köpüklü söndürme sistemi Deluge ya da ıslak borulu olabilir.

Su Sisi (Water Mist) Sistemi: Sistemde kullanılan Sprinkler başlıkları suyu sis halinde atacak şekilde dizayn edilmiştir. Suyun damla halinde kullanılmasının istenmediği özel bölgelerde kullanılmaktadır.