0 (212) 618 07 01 info@fenixyangin.com.tr

Sprinkler yangın söndürme sistemi

Sprinkler yangın söndürme sistemi, Binalarda kullanılan sprinkler sistemleri kuru sprinkler sistemi ve ıslak sprinkler sistemi olmak üzere iki grupta incelenir. Pre-action (ön uyarmalı) sistem, kaza ile başlıkların patlamasının istenmediği değerli malzemelerin bulunduğu veya başlıkların patlama ihtimalinin fazla olduğu yerlerde (forklift çarpması vb) uygulanan, algılama sisteminden uyarılan kuru tip sistemdir. Deluge tip sistemde ise, açık başlıklar kullanılır. Vana manuel olarak veya algılama sisteminden alınan bir uyarı ile açılır. Kuru sprinkler sistemi özellikle donma tehlikesi olan ısıtılmayan binalarda kullanılır. Kuru tip sistemlere yangın dolabı hattı bağlanamaz. Bir kuru alarm valfı ile sistem kapasitesi 2940 lt’den daha büyük sistemler kontrol edilemez.

Kuru sprinkler sistemini meydana getiren ana sistem parçaları çek-valf, kontrol valfı, kuru alarm valfı, sisteme en çok 30 dakikada normal hava basıncı sağlayacak kapasitede basınçlı hava kaynağı, sistem kapasitesi 1900 lt’yi geçtiğinde kullanılan akselator, su motor alarmı veya elektrik alarmı ile basınç ölçüm cihazları ve sprinkler başlıklarından oluşmaktadır. Yangın meydana geldiğinde açığa çıkan ısı, sprinklerinin açılmasına ve sistemden basınçlı gazın kaçmasına neden olur. Basıncın belli bir değere düşmesi ile kuru alarm valfı açılır ve su borular içinde akmaya başlar.

Sprinkler yangın söndürme sistemi

Bu esnada su alarmı veya elektrikli basınç anahtarı elektrik alarmını çalıştırır. Su aktığı müddetçe alarm devamlı olarak çalmaya devam  Islak sprinkler sistemleri basınçlı su ile dolu bir oru ağı kullanarak sabit yangın söndürme sağlayan ve uygun sprinklerden fışkıran su ile yangını kontrol altına alan ve söndüren sistemlerdir. Bu sistemler; donma tehlikesi mevcut olmayan mahallerde tercih edilir. Sistemin yerleştirileceği binanın, içi su dolu boru sistemini taşıyacak mukavemette olması gerekir. Sistemi meydana getiren ana parçalar; kontrol valşeri, itfaiye bağlantısı,

Sprinkler yangın söndürme sistemi