0 (212) 618 07 01 info@fenixyangin.com.tr

Karbondioksit Yangın Söndürme Sistemleri

Karbondioksit yangın söndürme sistemleri, lokal tehlikeli alanlar için en ideal korunma şeklidir. Özellikle yangın riski yüksek işletmelerde ki ekipmanlarda oluşan yangını hızlı söndürme yeteneğiyle en kullanışlı yangın söndürme sistemidir. Karbondioksit sistemleri hem hacmi komple doldurarak “total flooding”hem de bölgesel uygulama yapılarak “local application”tasarlanabilmektedir. Total flooding tasarımlarda, korunacak hacmin yapısının CO2 boşalması esnasında ajanı içerde tutmaya yeterli olması gerekmektedir. Minimum tasarım konsantrasyonu %34 olmalıdır. Bu minmum konsantrasyon oranı alelade bir yangın ve yanıcı özellikte sıvılar için uygundur.Daha özel yanıcı özellikli sıvılar ve içte içe yanma özelliği olan cisimler için “deep seated fire” daha yüksek konsantrasyonlar kullanılmaktadır. Local application tasarımlarda, korunan nesnenin yüzeyini CO2 ile kaplayarak, yangının sönmesi için yeterli zaman dilimi boyunca kalabilmesi gerekmektedir. Bu durumun oluşması için yeterli miktardaki CO2 miktarının hesaplanması gerekmektedir.

Yangın söndürme sistemleri

Düşük basınçlı CO2 sistemleri, çok fazla
karbondioksit ajanına ihtiyaç duyulan
büyük hacimler için kullanılmaktadır.
Kryojenik tanklarda -18°C’de 20,5 barda
likit olarak muhafaza edilen CO2, yangın
esnasında odaya gaz fazında boşalarak etkili
bir yangın söndürme sağlar.

Karbondioksit yangın söndürme sistemleri

Daha küçük hacimler için kullanılan Yüksek
basınçlı CO2 söndürme sistemleri, insanların
bulunmadığı ortamlarda en etkili söndürme
sistemlerinden biridir. CO2, 200/300 bar
likit olarak muhafaza edilen CO2, yangın
dikişsiz çelik tüplerde; 6,67 lt. – 5 kg.,
13,4 lt – 10 kg., 26,7 lt. – 20 kg. ve
66,7 lt – 45 kg. miktarlarda ve gaz fazında
barındırılmaktadır. Sistem, hacme nozullar
vasıtasıyla gaz fazında boşalmaktadır

Minimum tasarım konsantrasyonu %34 olmalıdır. Bu minmum konsantrasyon oranı alelade bir yangın ve yanıcı özellikte sıvılar için uygundur.Daha özel yanıcı özellikli sıvılar ve içte içe yanma özelliği olan cisimler için “deep seated fire” daha yüksek konsantrasyonlar kullanılmaktadır. Local application tasarımlarda, korunan nesnenin yüzeyini CO2 ile kaplayarak, yangının sönmesi için yeterli zaman dilimi boyunca kalabilmesi gerekmektedir. Bu durumun oluşması için yeterli miktardaki CO2 miktarının hesaplanması gerekmektedir.