0 (212) 618 07 01 info@fenixyangin.com.tr

Konvansiyonel Yangın Algılama Sistemleri

Konvansiyonel yangın algılama sistemleri. bina ve endüstriyel yapıların yangına karşı korunmasında, ilk ve en önemli sistemlerden biri yangın algılama sistemleridir. Yangın algılama sistemleri, saha elemanlarının yangını en erken seviyede algılayıp ihbar vermesi vasıtası ile yangına çabuk müdahale imkanı sağlar, mal ve can güvenliğini arttırır. Sistem yapı itibariyle karmaşık ve yangına müdahalenin bina içerisinde zor olacağı binalarda kullanılır. Tüm algılama ve manuel cihazlar bir adres teşkil ettiğinden dolayı yangın müdahalesi en kısa sürede yapılabilir. Konvansiyonel sistemlere göre gelişmiş teknik özelliklere sahip sistemlerdir. Sistemdeki tüm elemanlar sistemin kendine özgü yazılımı ile çalışır. Söndürme, gaz algılama, bina otomasyonu, müzik anonsu gibi sistemlerle irtibatlandırılacak altyapıya sahip sistemlerdir

Konvansiyonel Yangın Algılama Sistemleri

Yangın algılama sistemleri, saha elemanlarının yangını en erken seviyede algılayıp ihbar vermesi vasıtası ile yangına çabuk müdahale imkanı sağlar, mal ve can güvenliğini arttırır. Sistem, yangını başlangıç aşamasında algılayacak çeşitli özellikteki dedektörler, algılanan yangının değerlendirmesini yapacak ve gerekli olan yerleri uyaracak kontrol paneli ve sesli veya görsel uyarı cihazlarından meydana gelir. Konvansiyonel sistemlerde sistemin kurulacağı bina/tesis bölgelere (zone’lara) ayrılır. Bu bölgelere ayırma işlemi kat, bina ya da depo bazında olabilir. Yangın algılaması da bölge bazında olur. Yani sistem, çıkan yangının hangi bölgede olduğu bilgisini vermekle yükümlüdür. Uygulamada herbir bölgeye 25 adete kadar eleman bağlanabilir.

Yangın Algılama Sistemleri ADRESLİ SİSTEMLER :

Sistemde yangın ve arıza bilgisi adres bazında panel üzerinde bulunan LCD ekran üzerinde görülür. Sistemdeki tüm cihazlar panel üzerinde bir adres teşkil eder. Bu adresler istenildiğinde Türkçe de yazılabilir.

Sistem yapı itibariyle karmaşık ve yangına müdahalenin bina içerisinde zor olacağı binalarda kullanılır. Tüm algılama ve manuel cihazlar bir adres teşkil ettiğinden dolayı yangın müdahalesi en kısa sürede yapılabilir. Konvansiyonel sistemlere göre gelişmiş teknik özelliklere sahip sistemlerdir. Sistemdeki tüm elemanlar sistemin kendine özgü yazılımı ile çalışır. Söndürme, gaz algılama, bina otomasyonu, müzik anonsu gibi sistemlerle irtibatlandırılacak altyapıya sahip sistemlerdir. Konvansiyonel yangın algılama ve ihbar sistemleri daha çok küçük ölçekli veya noktasal adresleme ihtiyacının az olduğu açık alan uygulamalarında tercih edilmektedir. Ayrıca ekonomik oluşu, konvansiyonel sistemlerin en çok rağbet gören algılama ve ihbar sistemi olmasını sağlamıştır. Sistem kontrol paneli , optik duman dedektörü , ısı dedektörü , ışın (beam) dedektörü , yangın ihbar butonları ,yangın ihbar sireni , gibi ekipmanlardan oluşmaktadır.

Konvansiyonel yangın algılama ve söndürme sistemleri

Konvansiyonel yangın algılama ve söndürme sistemleri