0 (212) 618 07 01 info@fenixyangin.com.tr

NOVEC 1230 ve FM200 Farkı

NOVEC 1230 ve FM200 Farkı, NOVEC 1230 a baktığımızda tasarım konsantrasyonumuz 5.3%, insan sağlığının etkilenmeye başladığı en düşük Konsantrasyon değeri ise 10% çözümleme yapılırken Bu değerin mutlak suretle  aşılmaması gerekmektedir. Konsantrasyon ve Sınır değerlere bakıldığında 89% civarında bir safety Margin yakalamış oluyorum. Yani yaklaşık, iki kadar bile gazı aynı hacme bastığımda insan sağlığı tehlikeye atmamış oluyorum. FM200 de ise durum biraz farklıdır. FM200 sistemlerde konsantrasyon değer 7.9% olarak alınır ve insana sağılığının etkilenmeye başladığı değer yine 10% dir. Bu durumda Safety margin 13% oluyor. Buda bir çok uygulamada NOVEC 1230 kadar esneklik sağlayamıyor. FM200(HFC-227ea) ve NOVEC, Temiz gazlı Söndürme Sitemlerinde, Chemical Agent (Synthetic Systems) sınıfına dahil söndürme sistemleridir.

FM200 (HFC-227ea) sistemleri, Halon alternatifi olarak üretilmiştir. NOVEC 1230 ise Keton sınıfına dahil bir söndürücü ajandır. NOVEC 1230 FM200 den sonra üretilmiş, şuan çevrenin kabul ettiği en temiz söndürücü gazdır. Aşağıdaki bilgilerden de görüleceği üzere, Halo karbon sınıfına dahil tüm söndürücülerde kısıtlamalara gidilecektir. Bu zamanla yapılacaktır. Bu gazları sadece Söndürücü gazlar olarak düşünmek yanlıştır. Soğutma sektöründe soğutucu gaz olarak ta kullanılan bu türevde birçok gaz vardır. Bir çok marka ArGe çalışmalarını tamamlayıp daha çevreci gazlar kullanmaya başlamışlardır. NOVEC 1230 Bu kapsamın dışında tutulmuştur çünkü Halocarbon sınıfına dahil bir söndürücü sıvı değildir. Kimyasal formulü gereği Keton sınıfına dahil bir söndürücüdür.

NOVEC 1230 ve FM200 Farkı

Halon 1301 (GWP = 6900), bu rakam FM200 geliştirilerek, Typical HFC (GWP = 3500) 49% bir  avantajla düşürülmüştür. Bu rakamlar Novec™1230 üretilerek (GWP=1) 99% oranında azaltılmıştır. Kullanılan Temiz gazlı Söndürme Sistemlerinin bir Safety margin değerleri vardır. Standartların kabul ettiği değerlerin aşılmaması, bu değerler, cetveller çerçevesinde sistem çözümlerinin yapılması gerekmektedir. Sistem çözümlemeleri yapılırken buna azami ölçüde dikkat edilmeli ve insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek her faktörün önüne geçilmesi gerekmektedir. Son olarak bir tablo üzerinden kullanıla gazların atmosferde kalma ömürleri, küresel ısınma katsayılarını göstermek istiyorum,  aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere, FM200 atmosferde 34.2 yıl kalıyor. NOVEC 1230 ise sadece 5 gün. FM200 ün küresel ısınma katsayısı 3220, Bu rakam NOVEC 1230 da 1 dir.

Open chat