0 (212) 618 07 01 info@fenixyangin.com.tr

Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri

Otomatik yangın söndürme sistemleri, Dizayn ve kurulumunu yaptığımız otomatik davlumbaz altı söndürme sistemi ile tüm farklı risk alanlarını korunur ve tüm yan fonksiyonlar yerine getirilir, Gazlı söndürme sistemi ile korunacak olan hacimlere yerleştirilen yangın algılama dedektörleri yangın anında algılama yaparak yangın kontrol paneline sinyal gönderirler. Otomatik gazlı söndürme sistemleri, söndürme yapılacak mahalde, çapraz zonlama (cross zone) prensibine göre zon teşkil eden dedektörlerden gelen alarm sinyalinin söndürme sistemini aktive etmesi esasına göre çalışacaktır.  Yangının erken algılanabilmesi amacıyla, yangın ürünlerini (duman, aerosol vb) farklı özelliklerden dolayı algılayabilecek, farklı çalışma prensiplerine sahip mahale uygun dedektörleri kullanılacak ve yukarıda belirtildiği üzere çapraz zonlama ile 2 ayrı zon teşkil edecek şekilde birbirlerine irtibatlanmış olacaktır.

Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri

Böylelikle, söndürme sisteminin iki zonunundan da alarm sinyali gelmemesi halinde bu durum bir ön alarm olarak belirlenecek, söndürme sistemi bu etapta aktive olmayacaktır. Böylelikle yanlış algılamalarda söndürme gazının gereksiz yere boşaltılması önlenecektir. Söndürme yapılacak bölgelerde söndürmenin aktive olduğunu içerideki personele ikaz eden sesli bir alarm cihazı da bulunacaktır. Ayrıca, söndürme sistemi istenirse mekanik olarak manuel şekilde de devreye sokulabilecektir. Sistem söndürme gazının yangın anında ortama Gazın en çok 10 sn içerisinde boşalması esasına göre planlanıp tüm boru sistemi, püskürtme nozulları ve diğer ekipmanlar bu esasa göre seçilecektir,

Otomatik Söndürme Sistemleri

Algılama elemanlarından gelen alarm bilgisi ile uyarı cihazlarını (korna, siren, flaşör) ve gazlı söndürme sistemini devreye sokar. Otomatik yangın söndürme sistemleri, Panel alarm, hata ve uyarı bilgilerini kendisine bağlı bulunan adresli ekipmanların durumlarını adres bazında ekipmanla haberleşerek, konvansiyonel cihazların durumlarını çektiği akım ve taşıdığı direnç değerini kontrol ederek tespit eder.Gazlı söndürme sistemi çapraz zonlama mantığına göre çalışmaktadır. İkinci bir dedektör tarafından da algılama yapılmadıkça gazlı söndürme sistemi devreye girmez. Böylelikle yanlış alarm neticesinde gazın boş yere harcanması önlenmiş olur