0 (212) 618 07 01 info@fenixyangin.com.tr
blank

Sistem Odası Yangın Söndürme Sistemi

Sistem odası yangın söndürme sistemi, konusunda uzun yıllardır sistem dizaynı,malzeme temini montaj ve devreye alma konularında deneyimli kadroları ile hizmet vermektedir. Daha öncesinde de çok iyi bir söndürücü olan halon sistemleri konusunda da yangın güvenliği konusunda faaliyet göstermiştir.

Sistem odası yangın söndürme sistemi

FM200 gazı  içerdiği  bileşenler  vasıtası  nedeni  ile ozona  zarar  verme  olasılığı  yoktur. Atmosfer ö mrü  31- 42  yıl arasındadır. Ozona zararlı olmaması nedeni ile uzun vade de en uygun yangınla mücadele ajanır.

Emniyet

FM200 gazı Halondan sonar bulunan en iyi zehirsiz gazdır.Güvenli olması nedeni ile tam otomatik söndürme yapacak şekilde kullanılabilmektedir.Genelde FM200 dizayn konsantrasyonu %7 olarak hesaplanır. %9 un altındaki konsantrasyonlarda insan hayatı için tehlike arz etmez. Halon1301 gazının dizayn konsantrasyonu %5 olarak hesaplandığı göz önüne alındığında

Uygulama alanları

FM200 Halon 1301 gazının kullanıldığı tüm alanlarda kullanılabilmektedir. FM200 gazı  telekomünikasyon, bilgi  işlem merkezleri, arşivler,  tarihi  ve  sanat   eseri   merkezleri, trafolar  ve  elektronik   ekipmanların   bulunduğu   yerlerdeki yangın söndürme yeteneği kadar yanıcı ve parlayıcı sıvıların ve gazların söndürülmesinde oldukça yeteneklidir.

İletkenlik

FM 200 gazının  kimyasal  yapısı  hiç  bir  iletkenlik  özelliği  göstermez. Bu  nedenle  yüksek  gerilim  üniteleri   veya bunların kullanıldığı sistemlerin korunmalarında da etkin bir söndürücü eleman olarak kullanılabilir.

 Temizlik

Su, köpük ve  kimyasal toz  gibi  yangın söndürme  elemanlarının  uygulamalarından  elde  edilen  deneyimler, bu  tip

söndürücülerin korunan hacimlerde ve  ekipman ü zerinde hasar  ve  temizlik  problemleri  yarattığı  göstermiştir.  Buna

karşılık FM200 gazı temiz bir söndürme elemanı olup özellikle elektrikli ve elektronik ekipmanların bulunduğu hacimlerde

kullanıldığında yangın sonrası hiçbir temizlik ihtiyacı doğurmaz.

Halon gazının FM200 ile değiştirilmesi

Ulusal ve uluslar arası standartlarda kurulmuş olan mevcut halon ve CO2 kontrol sistemlerinin yerine kullanılabilmektedir. Gerekse gazların konsantrasyonu gerekse fiziksel karakteristiğindeki farklılık nedeni ile  tüplerin,  boruların  valflerine  ve nozulların değişmesi gerekebilir.

 

Open chat