0 (212) 618 07 01 info@fenixyangin.com.tr

Sistem Odası Yangın Söndürme Sistemi

Sistem odası yangın söndürme sistemi, konusunda uzun yıllardır sistem dizaynı, malzeme temini, montaj ve devreye alma konularında deneyimli kadroları ile hizmet vermektedir. Daha öncesinde de çok iyi bir söndürücü olan halon sistemleri konusunda da yangın güvenliği konusunda faaliyet göstermiştir. Montreal protokolü çerçevesinde halon gazının ozon tabakasına verdiği zararın önüne geçilebilmesi için yasaklanma sürecinden sonar halon gazının Fm200 ile değişimi konusunda çözüm üretmiştir. Fm200 , (NAFP 5 )  adı  ile  bilinen  heptafluorapropane  içerikli olarak  Tryehose Fire firması tarafından üretilmiştir. FM200 gazı renksiz bir gazdır ve basınç altında sıvılaştırılarak depolanmaktadır. Tıpkı halon gazı gibi düşük zehirli sınıfta olan  FM200  gazı  nitrojen  ile  yaklaşık  24 bar  basınç altında basınçlandırılmaktadır.  Fiziksel  ve  kimyasal  özelliğinin yanında oldukça etkili ve hızlı bir söndürücüdür.

FM200 Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri Çevresel özellikleri

FM200 gazı  içerdiği  bileşenler vasıtası nedeni  ile ozona zarar verme olasılığı yoktur. Atmosfer ömrü  31- 42  yıl arasındadır. Ozona zararlı olmaması nedeni ile uzun vade de en uygun yangınla mücadele ajanı.

FM200 Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri Emniyet

FM200 gazı Halondan sonar bulunan en iyi zehirsiz gazdır. Güvenli olması nedeni ile tam otomatik söndürme yapacak şekilde kullanılabilmektedir. Genelde FM200 dizayn konsantrasyonu %7 olarak hesaplanır. %9 un altındaki konsantrasyonlarda insan hayatı için tehlike arz etmez. Halon1301 gazının dizayn konsantrasyonu %5 olarak hesaplandığı göz önüne alındığında Halon1301e alternatif bir gaz olmaktadır.

FM200 Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri Uygulama alanları

Fm200 Halon 1301 gazının kullanıldığı tüm alanlarda kullanılabilmektedir. Fm200  gazı telekomünikasyon, bilgi işlem merkezleri, arşivler,  tarihi  ve  sanat   eseri   merkezleri, trafolar   ve   elektronik ekipmanların bulunduğu yerlerdeki yangın söndürme yeteneği kadar yanıcı ve parlayıcı sıvıların ve gazların söndürülmesinde oldukça yeteneklidir.

Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri  İletkenlik

FM200  gazının  kimyasal  yapısı  hiç  bir  iletkenlik  özelliği  göstermez. Bu  nedenle yüksek gerilim üniteleri  veya bunların kullanıldığı sistemlerin korunmalarında da etkin bir söndürücü eleman olarak kullanılabilir.

Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri   Temizlik

Su, köpük ve kimyasal toz  gibi yangın  söndürme elemanlarının  uygulamalarından  elde  edilen  deneyimler, bu  tip söndürücülerin korunan hacimlerde ve  ekipman ü zerinde  hasar  ve  temizlik  problemleri  yarattığı  göstermiştir. Buna karşılık FM200 gazı temiz bir söndürme elemanı olup özellikle elektrikli ve elektronik ekipmanların bulunduğu hacimlerde kullanıldığında yangın sonrası hiçbir temizlik ihtiyacı doğurmaz.

Sistem Odası Yangın Söndürme Sistemi

Ulusal ve uluslar arası standartlarda kurulmuş olan mevcut halon ve CO2 kontrol sistemlerinin yerine kullanılabilmektedir. Gerekse gazların konsantrasyonu gerekse fiziksel karakteristiğindeki farklılık nedeni ile  tüplerin,  boruların  valflerine  ve nozulların değişmesi gerekebilir