0 (212) 618 07 01 info@fenixyangin.com.tr

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın söndürme sistemleri, Manuel olarak müdahale edilemeyecek büyüklükte yangınların ortaya çıkma riski bulunan yerlerde, yangını hızlı bir şekilde algılama özelliği sayesinde daha başlamadan söndüren ve çevreye uyarı gönderen sistemlere otomatik söndürme sistemleri adı verilir. Bu sistemler ince işçilik gerektiren kablo kanalları, güç odaları, bilgi-işlem merkezleri ve elektrik panoları gibi yerlere döşenerek, yangın ihtimalini bertaraf etmekle yükümlüdürler. Günümüzde ağır elektrik yüklerinin olduğu atölyeler, fabrikalar ve işletmelerde bu sistemler hem güven verir hem de riskleri azaltır. Yangını hızlı bir şekilde algılama özelliği sayesinde, daha ortamdaki personel belirtileri hissetmeden, otomatik söndürme sistemleri yangın başlangıç yerine müdahale edebilmektedir. Daha sonra bağlandığı merkezi sistem ile personele yangın riskinin ortadan kaldırıldığı sinyalini göndermekte ve bölgenin kontrol edilmesine olanak sağlamaktadır.

İnsanın gözle göremeyeceği incelikte döşenen, fiber optik kablolar, telefon kabloları veya elektrik kablolarından başlayan yangınlar ancak alevler büyüdüğünde ve koku ile duman arttığında fark edilebilmektedir. O andan sonra yangın hem mal hem de can kaybına sebebiyet verebilmektedir. Bu yüzden otomatik söndürme sistemleri, belirtiler görülmeden önce çoktan yangına müdahale ettiği için can kurtarıcı özelliktedir.

Temel olarak üç ana grupta inceleyebileceğimi otomatik söndürme sistemlerinin birkaç detay dışında genel işlevi aynıdır. Gazlı söndürme sistemleri, sprinkler sistemler ve köpüklü sistemler olmak üzere üç grupta incelenebilir.

Yangın Söndürme Sistemleri

Gazlı söndürme sistemleri, FM 200 gazlı söndürme, NOVEC 1230 gazlı, Davlumbaz söndürme, Kabin içi söndürme, argon gazlı, CO2 gazlı, Marin gazlı ve İnergen gazlı olarak çeşitlere sahiptir. Tüm bu söndürme sistemleri birbirine montajlı birkaç tüpten oluşup, etki alanına göre istenilen genişlikte döşenebilmektedir. Davlumbaz söndürme sistemleri davlumbazın alt ve iç kısımlarına etki edebilecek niteliktedir. Kabin içi söndürme sistemi, büyük ölçekli kablo kabinlerinin iç kısmında başlayacak yangını kontrol etmektedir.

Sprinkler Söndürme Sistemleri, otomatik söndürme sistemi olarak, insan eliyle ulaşılmayacak yerlerin tümünün söndürülmesinde etkilidir. Hızlı ve etkili bir şekilde müdahale yeteneğine sahip olduğu ve yangın sonrası, bölümdeki ürünlerin fiziksel yapılarına zarar vermeme özelliği ile çokça tercih edilir.

Köpüklü Söndürme Sistemleri, özelikle yakıt içeriği, sıvı kimyasal maddeler ve yanıcı kimyasalların kullanıldığı iş yerleri veya laboratuarlarda tercih edilmektedir. Söndürme sisteminin içeriği de kimyasal köpük olduğu için, yangında yanan kimyasalların kontrol edilmesinde çok etkilidir. Etki alanı incelendiğinde, uçak depoları, yakıt nakliye ve tutma istasyonları, limanlar ve petrokimya işletmeleri köpüklü söndürme sistemlerini tercihe etmektedirler.

Otomatik Söndürme Sistemlerinin montajından önce iyi bir etüt çalışması gerekir. Çünkü bu sistemler kullanılacağı yerin büyüklüğü, hacmi, çalışılan ürünler ve bina yapısı dikkate alınarak montaj edilmektedir. Yanıcı ve parlayıcı maddelerin yoğun olduğu birimlerde, enerjinin toplandığı ve dağıtıldığı ünitelerde, işletmenin arşivinin saklandığı depolar veya bilgi-işlem merkezlerinde otomatik sistemlerin kullanılması elzemdir. Bu birimlerde başlayan yangınlar hassas olan belgelerin, kimyasalların veya kabloların kısa zamanda zarar görmesine ve yangının alev olarak hızlı bir şekilde yayılmasına neden olmaktadır. Zararın ve can kaybının ez aza indirgenmesi açısından otomatik söndürme sistemleri hiç tereddüt etmeden döşetilmelidir.

Herhangi bir yangında, işletmenizin arşivi yok olma tehlikesiyle karşılaşacağı gibi, işletmeye mal olacak maddi zarar da çok olmaktadır. Kurumsal kimliğinizin devamı ve güvenirliliğinizin zedelenmemesi için otomatik yangın söndürme sistemlerinden vazgeçmemeniz faydanıza olacaktır.

Bu sistemlerin montajından önce TSE standartlarında kontrolleri yapılmakta, herhangi bir gaz sızıntısı olup olmadığı test edilmekte, işletmelerdeki veya binalardaki personel sistem konusunda mühendisler tarafından bilgilendirilmektedir. Sistemin uzun süre dayanıklı olması ve risklerin baştan elemine edilmesi işletmelerin iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından da avantajlarından biri olmaktadır.