0 (212) 618 07 01 info@fenixyangin.com.tr

Yangın alarm sistemi

Yangın alarm sistemi, parlayıcı ve patlayıcı gazların bir üretim prosesi içerisinde ortaya çıktığı depolandığı ve nakledildiği ortamlarda gaz kaçaklarının patlayıcı karışım oluşmadan algılanması ve gerekli önlemlerin alınması yaşamsal önem taşır

Yangın alarm sistemi

Doğal gaz, LPG gibi günlük hayatta kullandığımız gazlar ve bunların yanı sıra çeşitli endüstriyel ortamlarda açığa çıkabilen pek çok patlayıcı gazlra duyarlı dedektörler, kullanım yerleri ve amaçlarına uygun özelliklerde üretilmektedirler. Patlayıcı özellikleri olmamakla birlikte zehirleyici veya boğucu nitelikte olan karbon monoksit, karbon dioksit, hekzan, amonyak gibi gazlara duyarlı dedektörler de günümüzde her kapalı mekana özel projelendirilmiş, tesis edilmesi yasalar gereği olan yangın erken uyarı sistemidir.Yangın söndürme cihazları
Sistem, yangını başlangıç aşamasında algılayacak çeşitli özellikteki dedektörler, algılanan yangının değerlendirmesini yapacak ve gerekli olan yerleri uyaracak kontrol paneli ve sesli veya görsel uyarı cihazlarından meydana gelir.

A) KONVASİYONEL SİSTEM :
Sistemde yangın yada arıza bilgisi panel üzerinde bölge (zone) bazında görülür. Sistemin kurulu bulunduğu bina bölümlere ayrılmıştır. Bu bölümleme kat bazında yada bina bazında yapılabilir.Adresli sisteme göre bazı dezavantajları bulunmaktadır.Sistem Sistem kontrol paneli , optik duman dedektörü , ısı dedektörü ,ışın (beam) dedektörü , yangın ihbar butonları ,yangın ihbar sireni , gibi ekipmanlardan oluşmaktadır.
Bunlardan bazıları

*Yangın halinde yangın yerini bulmak zordur
* Zaman içinde kirlenen dedektörler yanlış alarm verir
* Kablo kopmasında veya kısa devresinde sistem devre dışı kalır

B) ADRESLİ SİSTEM :
Sistemde yangın ve arıza bilgisi adres bazında panel üzerinde bulunan LCD ekran üzerinde görülür. Sistemdeki tüm cihazlar panel üzerinde bir adres teşkil eder. Bu adresler istenildiğinde Türkçe de yazılabilir.
Sistem yapı itibariyle karmaşık ve yangına müdahalenin bina içerisinde zor olacağı binalarda kullanılır. Tüm algılama ve manuel cihazlar bir adres teşkil ettiğinden dolayı yangın müdahalesi en kısa sürede yapılabilir. Konvansiyonel sistemlere göre, gelişmiş teknik özelliklere sahip sistemlerdir.

Yangın alarm sistemi