0 (212) 618 07 01 info@fenixyangin.com.tr

Yangın Söndürme Tüpü Dolumu Bakımı

Yangın söndürme tüpü dolumu bakımı, Kuru kimyevi tozlu, Çok maksatlı söndürme tozlarıdır. ABC katı-sıvı-gaz tipi yangınlarda etkilidir. ABC tozlarının kimyasal yapıları AMOMYUM-FOSFAT esaslıdır. Esası yanmanın oksijen ile irtibatını kesmektir. Kirletici özelliği ile elektronik cihazlar, hassas motor cihazları gibi malzemelerde dikkatli davranmak gerekir. Püskürtme mesafeleri ortlama 4 m dir. Mandala sürekli basılırsa 12 saniyede tüp içerisindeki tozu tamamen tahliye edecektir. Yangın söndürme tüpü dolumu bakımı, Yangın söndürmenin belli başlı yöntemleri vardır. Eğer bir binanın yanmakta olduğunu görürseniz derhal itfaiyeye haber veriniz. Mumkun olduğu kadar telefondan yararla­nınız. Bazı yerlerde mevcut olan yangın ha­ber verme kutusunu kullanınızYanan binanın bütün pencere ve kapılarını kapatınız. Yanmakta olan eşya küçük çapta şeylerse derhal dışarı atınız. Yangın başladıktan sonra geçen ilk beş daki­kalık süre içinde alman önlemlerin değeri, bundan sonraki 5 saatlik zamana oranla çok daha fazladır. Bu 5 dakikada bilerek ve so­ğukkanlılıkla yapılan müdahaleler yangının yayılmasına engel olabilir.

Yangın Söndürme Tüpü 

b)Karbondioksitli: Karbondioksit renksiz kokusuz bir gazdır. Karbondiksit pratik olarak yalnız BOĞMA etkisi gösterir. Havadan 1,5 kat daha ağıdır. Zemine iyi sirayet ederek oksijen ile irtibatını keser. Kısmen soğutma etkisi vardır.

Karbondiksit en temiz söndürme maddesidir. Geride kirli artık bırakmaz. B ve C tipi yangınlarda etkilidir.

c)Holojenli (Halon Bikarbonat):Halon gazlar Flor, Klor, Brom, İyot Etan ve Metandan oluşur. En çok kullanılanı Brom ve Flor dur. Ani söndürme etkisi vardır. Çok az arttık bırakır. Elektronik cihazlar, hassas motor cihazları gibi malzemelerde kullanılması idealdir. Tüpten çıktıktan sonra hemen sis oluşturmaz, görüş açısını daraltmaz. Ozon tabakasına zararlıdır.

d)Köpüklü:A va B tipi yangınlarda kullanılabilir. İçinde sentetik türde AFFF tipi köpük konsantresi ve yeterli su bulunmakta olup karışım AZOT GAZI ile basınçlandırılmıştır.

e)Kuru Metal Toz:Lityum, Sodyum, Potasyum, Alüminyum ve Magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metaller yangını.

Yangın Söndürme Tüpü Dolumu Bakımı

1. Kesinlikle telaşlanmayın
2. Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi varsa ona basın
3. İtfaiyeye telefon edin
4. Yangın adresini en kısa ve doğru şekilde bildirin
5. Mümkünse yangının cinsini (Bina, benzin, araç vb) bildirin
6. Yangını çevrenizdekilere duyurun
7. İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut imkanlardan yararlanın
8. Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatın
9. Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayın
10. Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine mani olun

Eğer su ile söndürmeye teşebbüs ediliyorsa, suyu, alevlerin üzerine serpmekten ziyade yanan cismin üzerine dökmek doğrudur. Bu sırada civardaki eşyalar da uzaklaştırılmalı­dır. Bundan başka, su ile yangın söndürürken çok dikkatli bulunmak gerekir. Elektrik akı­mı ve gaz, benzin gibi yanıcı sıvı maddeler­den kaynaklanan yangınlarda hiçbir zaman su kullanılmamalıdır. Çünkü su, elektrik akımını iletir ve yangının genişlemesine ne­den olur. Gaz ve benzin yangınlarında ise su vasıtasıyla yayılan bu cisimler, ateşin her tarafı sarmasına yol açarlar.

Su kullanılmayacak durumlarda, elektrik motoru veya elektrikli aygıtların doğurduğu yangınlarda, ateşi boğmaya çalışınız. O an­da elinize geçen halı, kılım gibi bir eşyayı, parlayan cismin üzerine birdenbire örtünüz. Bu şekilde, yanan eşyanın hava ile ilişiği ke­silir, oksijensiz kalır ve söner. Kum, toprak gibi söndürücü maddeler de bu hususta çok faydalıdırlar. Kimyasal metotlarla yangın söndürülmesi, oksijen kesilmesi esasına da­yanır. Çeşitli tipte yangın sündürücü aygıt­lar bulunmakla beraber hemen hepsi de ay­nı esaslar dahilinde iş görür. Aygıtın hangi tip yangınlarda ve ne şekilde kullanılacağına dair açıklama vardır.